Επικοινωνία

Debenhams Τμήμα Δωροκάρτας
Τηλ: +357 22 365 141
Φαξ:+357 22 489 782
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@giftcard.com.cy

ERMES Club Τμήμα Κάρτας
Τηλ: +357 22 365 141
Φαξ:+357 22 489 782
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: club@ermes.com.cy

Όμιλος ERMES - Κεντρικά Γραφεία
Διεύθυνση:
Ταχυδρομικό Κιβώτιο 22273, 1584 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 365 000