1. Έγκυρα ενεργοποιημένες κάρτες μπορούν να εξαργυρωθούν εξολοκλήρου ή εν μέρει μόνο για αγορές  προϊόντων των πολυκαταστημάτων NEXT  στην Κύπρο.
2. Αυτή η κάρτα δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή δωροκουπόνια.
3. Το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για να ενεργοποιηθεί αυτή η κάρτα είναι €20. Το μέγιστο όριο αυτής της κάρτας είναι €200.
4. Δεν δίνονται ρέστα, το υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποποιηθεί για  μελλοντικές αγορές.
5. Η κάρτα ακυρώνεται και οποιοδήποτε υπόλοιπο διαγράφεται 12 μήνες μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης.
6. Η Ermes Department Stores Plc δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάρτες που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και έχουν χαθεί, κλαπεί ή έχουν υποστεί ζημιά.
7. Η Ermes Department Stores Plc έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους συγκεκριμένους όρους και κανονισμούς κατά διαστήματα όπου το θεωρεί αναγκαίο (π.χ αλλαγή χρήσης της υπηρεσίας, ακύρωση υπηρεσίας ή σε περιπτώσεις πέραν του ελέγχου της). Σε τέτοιες περιπτώσεις θα δίνεται λογική προειδοποίηση όπου είναι δυνατόν.
8. Συλλογή βαθμών Ermes Club γίνεται με την αγορά προϊόντων και όχι με την αγορά της κάρτας.